หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559"
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นางสุนันทา เทพสาร นักวิชาการ ตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559"เพื่อส่งเสริมและ กระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทาง นำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง คุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคตณ บริเวณด้านหลัง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
t20160523155322_339576.jpg
t20160523155323_339577.jpg
t20160523155319_339579.jpg
t20160523155320_339580.jpg
t20160523155316_339582.jpg
t20160523155317_339583.jpg
t20160523155313_339585.jpg
t20160523155314_339586.jpg
t20160523155312_339588.jpg
t20160523155311_339589.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888