หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) ปี 2559
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานถ่ายทอดความรู้ (Field Day) ปี 2559 โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ได้เข้าร่วมบูรณาการกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ จัดนิทรรศการให้ความรู้ เรื่องบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อเสริมสร้างทักษะการ วางแผนด้านการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
t20160523154621_339545.jpg
t20160523154622_339546.jpg
t20160523154619_339548.jpg
t20160523154620_339549.jpg
t20160523154617_339551.jpg
t20160523154617_339552.jpg
t20160523154614_339554.jpg
t20160523154615_339555.jpg
t20160523154613_339557.jpg
t20160523154612_339558.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888