หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พะเยา จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559"
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559" โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ บำรุงรักษา แผ้วถางพืช พรวนดินและรดน้ำต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างและ กระตุ้นจิตสำนึกของบุคลากรและประชาชนทั่วไปให้เกิดความรักและหวงแหน ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ บริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา
t20160523151217_339514.jpg
t20160523151217_339515.jpg
t20160523151215_339517.jpg
t20160523151215_339518.jpg
t20160523151213_339520.jpg
t20160523151213_339521.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888