หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยโสธร ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ในโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นำโดย นางหิรัญญา สุนทรพินิจ และนางจุรีรัตน์ ซองทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีให้แก่ ศบกต. และกลุ่ม/ องค์กร ตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559 กรณีเกษตรอื่น ภายใต้มาตรการที่ 4 ระยะ 2 ครั้งที่ 2 รอบที่ 5 โครงการพืชและการเกษตรอื่นๆ จังหวัดยโสธร เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ณ สำนักงาน เกษตรอำเภอกุดชุม และอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
t20160523141546_339421.jpg
t20160523141547_339422.jpg
t20160523141555_339424.jpg
t20160523141556_339425.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888