หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ นำโดย นางเพ็ชรรัตน์ นาควัชรญาณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ยืนต้น (ต้นยางนา จำนวน 400 ต้น) เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติครอบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเป็นวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ รวมทั้งเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิด ความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเป็นการฟื้นฟูให้เกิดความ สมดุลของธรรมชาติ โดยมีนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณปากคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
t20160523133808_339297.jpg
t20160523133808_339298.jpg
t20160523133818_339300.jpg
t20160523133819_339301.jpg
t20160523133828_339303.jpg
t20160523133829_339304.jpg
t20160523133845_339306.jpg
t20160523133846_339307.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888