หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนียนอำเภอบ้านไผ่ จำกัด ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ขอนแก่น พร้อมด้วยนางวันดี รองศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบ บัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของ สหกรณ์เครดิตยูเนียนอำเภอบ้านไผ่ จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน แผนการบริหารงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ ข้อตกลง ข้อบังคับ เรื่องแจ้ง ให้ทราบ รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และชี้แจงงบการเงิน ให้สมาชิกของสหกรณ์ ได้รับทราบ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนียนอำเภอบ้านไผ่ ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
t20160519170554_339018.jpg
t20160519170555_339019.jpg
t20160519170603_339021.jpg
t20160519170604_339022.jpg
t20160519170612_339024.jpg
t20160519170612_339025.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888