หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น เข้าสอบทานหนี้ สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จำกัด อ.เมือง
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางรัศมี คุณธรรม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าสอบทานทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก เงินกู้ ระยะสั้น เงินกู้ระยะปานกลาง และเงินกู้ระยะยาว ของสหกรณ์เคหสถาน แก่นนคร จำกัดเพื่อยืนยันยอดหุ้น เงินกู้และเงินรับฝาก ระหว่างสมาชิกและ สหกรณ์ ให้ถูกต้องตรงกัน และเป็นการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ ของสหกรณ์ณ สหกรณ์เคหสถานแก่นนคร จำกัด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
t20160519160551_338863.jpg
t20160519160552_338864.jpg
t20160519160550_338866.jpg
t20160519160549_338867.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888