หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแนวทางปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล และกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมลงพื้นที่ ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแนวทางปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับสหกรณ์ โครงการ พัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ทำธุรกิจรวบรวมและแปรรูป โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ละกลุ่ม เกษตรกร และโครงการพัฒนาสหกรณ์ที่มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
t20160519155621_338801.jpg
t20160519155622_338802.jpg
t20160519155620_338804.jpg
t20160519155619_338805.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888