หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแนวทางปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2559 กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล และกลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5ร่วมลงพื้นที่ ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแนวทางปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โครงการสร้างความยั่งยืนในการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับสหกรณ์ โครงการพัฒนา ศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ทำธุรกิจรวบรวมและแปรรูป ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
t20160519154515_338739.jpg
t20160519154516_338740.jpg
t20160519154513_338742.jpg
t20160519154514_338743.jpg
t20160519154511_338745.jpg
t20160519154512_338746.jpg
t20160519154509_338748.jpg
t20160519154508_338749.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888