หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ โดยร่วมถ่ายทอดความรู้ และให้ คำแนะนำในเรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน อาชีพแก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ตามโครงการอบรมศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้อย่าง มีเหตุมีผล รวมถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยการใช้ข้อมูลทางบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 10, 12 เป็น ประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตรบ้านขี้เหล็กน้อย ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
t20160518164707_338612.jpg
t20160518164707_338613.jpg
t20160518164715_338615.jpg
t20160518164716_338616.jpg
t20160518164722_338618.jpg
t20160518164723_338619.jpg
t20160518164730_338621.jpg
t20160518164730_338622.jpg
t20160518164737_338624.jpg
t20160518164738_338625.jpg
t20160518164746_338627.jpg
t20160518164747_338628.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888