หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองนกเขียน จำกัด
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางเอษมนีย์ อิงสถิตธนวันต์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หนองนกเขียน จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน แผนการบริหารงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และชี้แจงงบการเงิน แก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ ณ ศาลาการเปรียญหนองนกเขียน อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
t20160518163344_338519.jpg
t20160518163343_338520.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888