หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์เปิดเมืองศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษร่วมต้อนรับนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษและคณะผู้สื่อข่าวส่วนกลาง ในการทำข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดเมืองศรีสะเกษพร้อมกันนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมชี้แจง ภารกิจในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและโปร่งใสในการ บริหารงานของสหกรณ์ ณ สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
t20160518162818_338457.jpg
t20160518162819_338458.jpg
t20160518162816_338460.jpg
t20160518162817_338461.jpg
t20160518162815_338463.jpg
t20160518162814_338464.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888