หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครพนมร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดนครพนม โดยมีวาระการประชุม อาทิ รายงานผลความก้าวหน้า ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรการ 6 มาตรการ รายงานผลความก้าวหน้าตามนโยบายเร่งด่วน สถานการณ์น้ำของ จังหวัดนครพนม สถานการณ์ยางพารา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย และมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดแต่ละจังหวัดดำเนินการโครงการส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในปีงบประมาณ 2559 ของจังหวัดนครพนม และทบทวนอำเภอเป้าหมายพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60 โดยมี นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ศาลากลางจังหวัดนครพนม
t20160518160559_338302.jpg
t20160518160600_338303.jpg
t20160518160555_338305.jpg
t20160518160556_338306.jpg
t20160518160553_338308.jpg
t20160518160554_338309.jpg
t20160518160551_338311.jpg
t20160518160551_338312.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888