หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการ "ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีปี 2559 รุ่นที่ 3 และ 4
เมื่อวันที่ 12 และ 15 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สมุทรปราการร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรในฐานเรียนรู้ด้าน บัญชีในหัวข้อ "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง ในค่ายเยาวชน...รักษ์ พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ 4-6 จำนวน 2 รุ่น จำนวน 73 คน เพื่อเป็นการฝึกหัดการบวกเลข ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนรู้เรื่อง การจดบันทึกอย่างง่าย ๆ สามารถจำแนกรายรับ-รายจ่าย และทำบัญชี รับ-จ่ายของตนเองและครอบครัวได้ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศ นครเขื่อนขันธ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ งานดังกล่าว จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรวม 9 หน่วยงาน ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
t20160518155501_338271.jpg
t20160518155502_338272.jpg
t20160518155457_338274.jpg
t20160518155458_338275.jpg
t20160518155454_338277.jpg
t20160518155455_338278.jpg
t20160518155453_338280.jpg
t20160518155452_338281.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888