หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ชลบุรี ร่วมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 และ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย นางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 และนางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรีพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักและความ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน และเพื่อสร้างความ สัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน โดยร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณพื้นที่ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
t20160518152047_338209.jpg
t20160518152048_338210.jpg
t20160518152045_338212.jpg
t20160518152046_338213.jpg
t20160518152043_338215.jpg
t20160518152044_338216.jpg
t20160518152041_338218.jpg
t20160518152042_338219.jpg
t20160518152039_338221.jpg
t20160518152040_338222.jpg
t20160518152038_338224.jpg
t20160518152037_338225.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888