หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ระนอง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการยกระดับสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ปี 2559
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ระนองพร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการยกระดับสหกรณ์ สู่ความเข้มแข็ง ปี 2559เพื่อให้การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ และเกิดความสำเร็จตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งต้องการพัฒนาสหกรณ์ ให้เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกร ณ ภูธารารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
t20160517175419_338023.jpg
t20160517175420_338024.jpg
t20160517175416_338026.jpg
t20160517175417_338027.jpg
t20160517175414_338029.jpg
t20160517175415_338030.jpg
t20160517175413_338032.jpg
t20160517175412_338033.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888