หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น เข้าสังเกตการณ์การจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น เข้าสังเกตการณ์การจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจาก ปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3โดยมี นางสาวรมิดา สามาอาพัฒน์ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย"เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การจด บันทึกบัญชี รับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 2 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
t20160517174400_337961.jpg
t20160517174401_337962.jpg
t20160517174359_337964.jpg
t20160517174358_337965.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888