หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่ จ.ชลบุรี
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร พร้อมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดชลบุรี ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบ้านบึง อำเภอ หนองใหญ่ และอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
t20160517173944_337930.jpg
t20160517173945_337931.jpg
t20160517173941_337933.jpg
t20160517173942_337934.jpg
t20160517173939_337936.jpg
t20160517173939_337937.jpg
t20160517173936_337939.jpg
t20160517173937_337940.jpg
t20160517173934_337942.jpg
t20160517173935_337943.jpg
t20160517173932_337945.jpg
t20160517173931_337946.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888