หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปิดบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครพนมร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปิดบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตร เพื่อรับทราบปัญหาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ครบกำหนดการปิดบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีทางบัญชี แต่ยังไม่สามารถปิดบัญชีและส่งงบการเงินได้ ชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตร โดยเสนอแนะ ให้มีการสอนแนะการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ และกลุ่ม เกษตรกรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม เพื่อให้ผู้จัดทำบัญชีของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของสหกรณ์ ระเบียบ และคำแนะนำเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี ของสหกรณ์ โดยมีนายจาตุรันต์ สมิทธิ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็น ประธานการประชุม โดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 22 แห่ง เข้าร่วม ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดนครพนม ชั้น 3
t20160517173438_337899.jpg
t20160517173439_337900.jpg
t20160517173436_337902.jpg
t20160517173435_337903.jpg
t20160517173433_337905.jpg
t20160517173432_337906.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888