หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนปี 2559
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นางละออง พุทธเสน หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ และบุคลากร ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีนำบัญชีในโครงการ รณรงค์ไถกลบตอซังพืช เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2559 โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือนแก่ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพิ่ม โอกาสการแข่งขัน ตามนโยบายของรัฐบาล ณ แปลงนาข้าวบริเวณ พื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) (แปลง ต้นแบบ) ของนายถนอม ยังเจริญ เกษตรกร หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง
t20160517172817_337868.jpg
t20160517172818_337869.jpg
t20160517172814_337871.jpg
t20160517172815_337872.jpg
t20160517172813_337874.jpg
t20160517172812_337875.jpg
t20160517172809_337877.jpg
t20160517172808_337878.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888