หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงใหม่ ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี แก่เยาวชนโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย นายยุทธเอก สายปัญญา เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วยพนักงานราชการในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี หัวข้อ "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง" ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายของตนเอง และรู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างง่าย ณ ศูนย์เรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
t20160517164813_337682.jpg
t20160517164814_337683.jpg
t20160517164811_337685.jpg
t20160517164810_337686.jpg
t20160517164808_337688.jpg
t20160517164807_337689.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888