หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ออกหน่วยบริการด้านบัญชี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬพร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี ครั้งที่ 3 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น หมู่ 4 ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ร่วมจัดนิทรรศการให้บริการคลินิกบัญชี เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ และวิธีการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน อาชีพ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปทราบถึงประโยชน์ ของการจัดทำบัญชี โดยมีนางสาวรัดดา วงค์กะโซ่ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) อำเภอพรเจริญ ร่วมเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านบัญชี ให้กับเกษตรกร ประชาชนในเขตอำเภอพรเจริญและอำเภอใกล้เคียง นอกจากนี้ได้มอบรางวัลให้แก่ เกษตรกรที่บันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่อง และได้ให้บริการตรวจสอบข้อมูลยืนยันยอด พิสูจน์ตัวตนทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก และลูกหนี้เงินกู้ของสหกรณ์การเกษตรพรเจริญ จำกัด โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 60 คน
t20160517164010_337651.jpg
t20160517164010_337652.jpg
t20160517164007_337654.jpg
t20160517164008_337655.jpg
t20160517164003_337657.jpg
t20160517164004_337658.jpg
t20160517163956_337660.jpg
t20160517163957_337661.jpg
t20160517163951_337663.jpg
t20160517163953_337664.jpg
t20160517163938_337666.jpg
t20160517163939_337667.jpg
t20160517163935_337669.jpg
t20160517163936_337670.jpg
t20160517163934_337672.jpg
t20160517163933_337673.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888