หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกครูบัญชีดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ พร้อมหัวหน้า ส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ เครือข่ายครูบัญชีประจำจังหวัดบึงกาฬ สมาชิกกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าของ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร และเครือข่ายคนทำบัญชีของสหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลไคสี จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ คณะทำงานคัดเลือกครูบัญชีดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559 เพื่อเข้าประเมินผลงาน เชิงประจักษ์ ของนางหนึ่งฤทัย เชื่อตาหมื่น อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ซึ่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับภาค และผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 ของระดับ ประเทศ เป็นต้นแบบด้านการถ่ายทอดความรู้การทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชี ต้นทุนอาชีพ มีผลงานการสอนแนะการทำบัญชีเป็นที่ประจักษ์ สามารถสร้างเครือข่าย ผู้ทำบัญชีให้ขยายผลลงไปในพื้นที่ได้อย่างกว้างขวาง เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงาน โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้อย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านไร่สุขสันต์ ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
t20160517155714_337558.jpg
t20160517155715_337559.jpg
t20160517155712_337561.jpg
t20160517155712_337562.jpg
t20160517155709_337564.jpg
t20160517155710_337565.jpg
t20160517155706_337567.jpg
t20160517155707_337568.jpg
t20160517155705_337570.jpg
t20160517155704_337571.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888