หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพ การผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และ จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3/2559 โดยมี นายบุญสม เครือเนตร ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร บ้านกุดอีเฒ่า ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
t20160516164555_337465.jpg
t20160516164556_337466.jpg
t20160516164552_337468.jpg
t20160516164553_337469.jpg
t20160516164550_337471.jpg
t20160516164551_337472.jpg
t20160516164547_337474.jpg
t20160516164548_337475.jpg
t20160516164546_337477.jpg
t20160516164545_337478.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888