หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ต่อยอดภูมิปัญญาเกษตรกร เปิดฐานเรียนรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ต่อยอดภูมิปัญญาเกษตรกร เปิดฐานเรียนรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และพัฒนาศักยภาพครูบัญชี ประจำศูนย์ให้สามารถดำเนินการอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรเป้าหมาย เสริมสร้างให้ เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำบัญชี วิเคราะห์ต้นทุนอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนอาชีพ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ และสร้างเงินออม ตลอดจนสนับสนุนปัจจัย ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และเครื่องมือประกอบการบันทึกบัญชี ไว้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และที่สำคัญ เป็นการตอบสนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบูรณาการ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ซึ่งฐานเรียนรู้การจัดทำบัญชี แห่งนี้ นอกจากจะให้ความรู้ในด้านการจัดทำบัญชี ให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย ของสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬแล้ว ยังมีไว้ให้บริการเกษตรกรทั่วไป ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดทำบัญชีได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ เป็นการ ต่อยอดภูมิปัญญาทางบัญชีให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วยโดย ได้รับเกียรติจากนายจำรัส กังน้อย นายอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นประธาน เปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านไร่ สุขสันต์ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
t20160516162421_337372.jpg
t20160516162422_337373.jpg
t20160516162418_337375.jpg
t20160516162419_337376.jpg
t20160516162415_337378.jpg
t20160516162416_337379.jpg
t20160516162414_337381.jpg
t20160516162413_337382.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888