หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 5/2559
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 5/2559 เพื่อติดตาม ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2559 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 4 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
t20160516161653_337341.jpg
t20160516161654_337342.jpg
t20160516161650_337344.jpg
t20160516161651_337345.jpg
t20160516161649_337347.jpg
t20160516161648_337348.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888