หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์กองทุนสวนยางอุตสาหกรรมยางพาราเซกา จำกัด
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นายปริญญา ธาตุลม ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์กองทุนสวนยางอุตสาหกรรม ยางพาราเซกา จำกัด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬเพื่อเข้าร่วม รับฟังผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา และแผนการ ดำเนินงานของสหกรณ์ในปีต่อไป พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต/เสนอแนะ ในการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประมาณ การรายรับ–จ่าย เพื่อให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุงอันจะส่งผลดีต่อการ ดำเนินงานของสหกรณ์ต่อไปในอนาคต และเพื่อประโยชน์ของสมาชิก ของสหกรณ์โดยมีสมาชิกจำนวน 144 คน เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการ สหกรณ์กองทุนสวนยางอุตสาหกรรมยางพาราเซกา จำกัด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
t20160516161006_337310.jpg
t20160516161013_337311.jpg
t20160516161005_337313.jpg
t20160516161004_337314.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888