หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งฯ รุ่นที่ 3
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิต ภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจาก ปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 /2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าการเกษตร นายสนั่น ชินวัง เจ้าของศูนย์ บ้านกุดลิงง้อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมือง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร นายบุญเกิด ยุบลพันธ์ เจ้าของศูนย์ บ้านทับกุง หมู่ที่ 3 ตำบลจับกุม อำเภอ หนองแสง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นางกาญจนา สมแคล่ว เจ้าของศูนย์บ้านหนองแสง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ และศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายศิริเทพ ศิริวรรณ์หอม บ้านบะยาว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
t20160516125613_337279.jpg
t20160516125614_337280.jpg
t20160516125620_337282.jpg
t20160516125621_337283.jpg
t20160516125628_337285.jpg
t20160516125629_337286.jpg
t20160516125638_337288.jpg
t20160516125638_337289.jpg
t20160516125647_337291.jpg
t20160516125648_337292.jpg
t20160516125655_337294.jpg
t20160516125656_337295.jpg
t20160516125703_337297.jpg
t20160516125704_337298.jpg
t20160516125711_337300.jpg
t20160516125712_337301.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888