หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สมุทรปราการ จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ปี 2559
เมื่อวันที่ 4 และ 8 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี พร้อมทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้ในฐานเรียนรู้ด้านบัญชี หัวข้อ "บัญชีนำวิถีสู่ความพอเพียง” ในกิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ 4-6 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ได้แก่ โรงเรียน วัดบางกอวัว จำนวน 35 คน โรงเรียนวัดคันลัด จำนวน 27 คน รุ่นที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าเกด จำนวน 50 คน และโรงเรียนวัดบางขมิ้น จำนวน 18 คน เพื่อเป็นการฝึกหัดการบวกเลข ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนรู้เรื่องการจดบันทึกอย่างง่ายๆ สามารถจำแนกรายรับ-รายจ่าย และทำบัญชีรับ-จ่ายของตนเองและครอบครัวได้ ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก 9 หน่วยงาน ได้แก่ สวนสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมป่าไม้ กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
t20160516124854_337248.jpg
t20160516124855_337249.jpg
t20160516124902_337251.jpg
t20160516124903_337252.jpg
t20160516124910_337254.jpg
t20160516124911_337255.jpg
t20160516124918_337257.jpg
t20160516124919_337258.jpg
t20160516124926_337260.jpg
t20160516124926_337261.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888