หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชี ต้นทุนอาชีพ ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3/2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านนพเก้า หมู่ 10 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร บ้านท่าหนองเทา ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี และศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
t20160516123816_337217.jpg
t20160516123817_337218.jpg
t20160516123825_337220.jpg
t20160516123826_337221.jpg
t20160516123833_337223.jpg
t20160516123834_337224.jpg
t20160516123844_337226.jpg
t20160516123845_337227.jpg
t20160516123853_337229.jpg
t20160516123854_337230.jpg
t20160516123902_337232.jpg
t20160516123903_337233.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888