หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ระยอง และ สกจ. ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนายกระดับสหกรณ์ในจังหวัดระยอง ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นางสาวประสพศรี ภู่ริยะพันธ์ หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนา ยกระดับสหกรณ์ในจังหวัดระยอง ประจำปี 2559 เพื่อสรุปแนวทาง การส่งเสริมและประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกันณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
t20160512163236_336596.jpg
t20160512163237_336597.jpg
t20160512163233_336599.jpg
t20160512163234_336600.jpg
t20160512163230_336602.jpg
t20160512163231_336603.jpg
t20160512163228_336605.jpg
t20160512163227_336606.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888