หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ผู้ตรวจราชการ กษ. เขต 16 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จ.พะเยา
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 ลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พร้อมทั้งร่วมประชุมรับฟังสถานการณ์ภัยแล้งโดยมี นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมติดตามและร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปง จำกัด อำเภอปง จังหวัดพะเยา
t20160512162553_336565.jpg
t20160512162554_336566.jpg
t20160512162550_336568.jpg
t20160512162551_336569.jpg
t20160512162547_336571.jpg
t20160512162548_336572.jpg
t20160512162541_336574.jpg
t20160512162546_336575.jpg
t20160512162539_336577.jpg
t20160512162538_336578.jpg
t20160512162536_336580.jpg
t20160512162535_336581.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888