หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 5/2559
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 5/2559เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาวางแผนการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นางชนนิกานต์ พันธจักร หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และประสบผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5 อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
t20160512161843_336534.jpg
t20160512161844_336535.jpg
t20160512161841_336537.jpg
t20160512161841_336538.jpg
t20160512161837_336540.jpg
t20160512161836_336541.jpg
t20160512161834_336543.jpg
t20160512161833_336544.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888