หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ชลุบรี จัดกิจกรรม 5 ส
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี จัดกิจกรรม 5 ส ภายในบริเวณรอบสำนักงานฯ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ อีกทั้งเป็นการนำ กิจกรรม 5 ส มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานฯ ให้มี ประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาคุณภาพการทำงาน สถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อม การทำงาน และลดการจัดเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงานให้ความสำคัญต่อการ พัฒนางานอย่างต่อเนื่องณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
t20160512152532_336441.jpg
t20160512152533_336442.jpg
t20160512152530_336444.jpg
t20160512152531_336445.jpg
t20160512152527_336447.jpg
t20160512152528_336448.jpg
t20160512152524_336450.jpg
t20160512152525_336451.jpg
t20160512152522_336453.jpg
t20160512152523_336454.jpg
t20160512152519_336456.jpg
t20160512152520_336457.jpg
t20160512152517_336459.jpg
t20160512152518_336460.jpg
t20160512152513_336462.jpg
t20160512152515_336463.jpg
t20160512152511_336465.jpg
t20160512152510_336466.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888