หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พิษณุโลก ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำโดย นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปลง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก จัดนิทรรศการด้านบัญชี โดยให้คำปรึกษาและให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและ บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้รู้จักการออมจากการบันทึกบัญชีตามวิธีเศรษฐกิจ พอเพียง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ให้บริการด้านต่างๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
t20160512133531_336348.jpg
t20160512133532_336349.jpg
t20160512133539_336351.jpg
t20160512133540_336352.jpg
t20160512133548_336354.jpg
t20160512133548_336355.jpg
t20160512133557_336357.jpg
t20160512133558_336358.jpg
t20160512133608_336360.jpg
t20160512133609_336361.jpg
t20160512133616_336363.jpg
t20160512133617_336364.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888