หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.จันทบุรี จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร(รุ่นที่ 3)
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี จัดอบรมโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 3)เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร จากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 264 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร 10 อำเภอ ในจังหวัดจันทบุรี
t20160516101142_336317.jpg
t20160516101146_336318.jpg
t20160516101151_336320.jpg
t20160516101155_336321.jpg
t20160516101200_336323.jpg
t20160516101203_336324.jpg
t20160516101208_336326.jpg
t20160516101211_336327.jpg
t20160516101216_336329.jpg
t20160516101220_336330.jpg
t20160516101224_336332.jpg
t20160516101458_336333.jpg
t20160516101232_336335.jpg
t20160516101236_336336.jpg
t20160516101241_336338.jpg
t20160516101244_336339.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888