หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม จัดอบรมให้ความรู้ด้านการบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นายยุทธนา แสงสว่าง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ด้านการบันทึกบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการ ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59” เพื่อชี้แจงภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สรุปแนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน ทั่วไป พร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชีและรายงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) กลุ่ม/องค์กรเกษตร ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตร และเจ้าหน้าที่ของ ศบกต. กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
t20160512124903_336224.jpg
t20160512124904_336225.jpg
t20160512124911_336227.jpg
t20160512124912_336228.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888