หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานสัมมนาครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2559 "นักเกษตรยุคใหม่ กลไกครูบัญชีอาสา พัฒนาภาคเกษตรไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2559 "นักเกษตรยุคใหม่ กลไกครูบัญชีอาสา พัฒนาภาคเกษตรไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ปี 2559 จำนวน 77 รางวัล เพื่อเป็น เกียรติประวัติของครอบครัวและชุมชน และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครูบัญชี โดยมีนายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมตรัง บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2559 เพื่อพัฒนา ศักยภาพครูบัญชี เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายของรัฐบาลและแผนงานของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลให้กับเกษตรกร เน้นกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยจัดอบรม สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกร ให้สามารถ จัดทำบัญชีได้และใช้ข้อมูลทางบัญชีให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้กับ เกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาภาคเกษตรให้เข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันที่ดี และเป็นกลไก ที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ ได้จัดให้มีนิทรรศการ นำเสนอผลงานการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพของครูบัญชี การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "นักเกษตร ยุคใหม่ กลไกครูบัญชีอาสา พัฒนาภาคเกษตรไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พร้อมทั้งลงพื้นที่ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครนายก อีกด้วย.
t20160511123158_335974.jpg
t20160511123159_335975.jpg
t20160511123206_335977.jpg
t20160511123207_335978.jpg
t20160511123216_335980.jpg
t20160511123217_335981.jpg
t20160511123224_335983.jpg
t20160511123224_335984.jpg
t20160511123232_335986.jpg
t20160511123232_335987.jpg
t20160511123239_335989.jpg
t20160511123240_335990.jpg
t20160511123246_335992.jpg
t20160511123247_335993.jpg
t20160511123254_335995.jpg
t20160511123255_335996.jpg
t20160511123302_335998.jpg
t20160511123303_335999.jpg
t20160511123311_336001.jpg
t20160511123312_336002.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888