หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.พัทลุง และร่วมพบปะสหกรณ์ในพื้นที่ จ.พัทลุง ตรัง และสตูล
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง เพื่อติดตามและแนะแนวทาง การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในสำนักงานฯ พร้อมรับทราบผลการปฏิบัติงานและสอบถามปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และร่วม พบปะสหกรณ์ เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ตรัง และสตูล โดยมี นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
t20160510142237_335912.jpg
t20160510142238_335913.jpg
t20160510142245_335915.jpg
t20160510142245_335916.jpg
t20160510142254_335918.jpg
t20160510142254_335919.jpg
t20160510142301_335921.jpg
t20160510142302_335922.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888