หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 และ 2
เมื่อวันที่ 26 - 29 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดย นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร การใช้ระบบกระดาษทำการ อิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชี (รุ่นที่ 1 และ 2) โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการสำนัก แผนงานและโครงการพิเศษ นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบุคลากร สำนักส่งเสริมพัฒนา การบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนางสาววลัยพร ปัญญากุล นักวิชาการ ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็น วิทยากรบรรยาย เพื่อให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบ กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อให้ ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการสอบ บัญชีสหกรณ์ในเรื่องของการลดต้นทุนงาน ทั้งการลดการใช้กระดาษ การลดขั้นตอนงาน การเพิ่มความเร็วในการปฏิบัติงาน และการควบคุม คุณภาพงานสอบบัญชีให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 รวม 90 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
t20160504162057_335881.jpg
t20160504162058_335882.jpg
t20160504162053_335884.jpg
t20160504162054_335885.jpg
t20160504162050_335887.jpg
t20160504162051_335888.jpg
t20160504162047_335890.jpg
t20160504162048_335891.jpg
t20160504162045_335893.jpg
t20160504162045_335894.jpg
t20160504162042_335896.jpg
t20160504162043_335897.jpg
t20160504162040_335899.jpg
t20160504162041_335900.jpg
t20160504162039_335902.jpg
t20160504162037_335903.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888