หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. ลงพื้นที่พบปะกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์และคณะ ลงพื้นที่พบปะกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เพื่อติดตามและรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้ง มอบแนวทางในการดำเนินงาน/ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีนางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 พร้อมด้วยนางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง นักวิชาการ ตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี และการสอบบัญชีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และบุคลากรในสังกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
t20160504161126_335850.jpg
t20160504161126_335851.jpg
t20160504161121_335853.jpg
t20160504161122_335854.jpg
t20160504161118_335856.jpg
t20160504161119_335857.jpg
t20160504161116_335859.jpg
t20160504161117_335860.jpg
t20160504161114_335862.jpg
t20160504161115_335863.jpg
t20160504161112_335865.jpg
t20160504161112_335866.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888