หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 5 ประจำปี 2559 โดยมีครูบัญชีอาสาประจำอำเภอ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตรบ้านท่าหนองเทา ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร ต.บะยาว อ.วังสามหมอ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านดอนม่วง ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรบ้านนพเก้า หมู่ 10 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรบ้านกุดอีเฒ่า ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
t20160504154230_335818.jpg
t20160504154230_335819.jpg
t20160504154227_335821.jpg
t20160504154228_335822.jpg
t20160504154224_335824.jpg
t20160504154225_335825.jpg
t20160504154221_335827.jpg
t20160504154222_335828.jpg
t20160504154219_335830.jpg
t20160504154220_335831.jpg
t20160504154217_335833.jpg
t20160504154217_335834.jpg
t20160504154214_335836.jpg
t20160504154215_335837.jpg
t20160504154212_335839.jpg
t20160504154213_335840.jpg
t20160504154210_335842.jpg
t20160504154211_335843.jpg
t20160504154208_335845.jpg
t20160504154207_335846.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888