หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร "รุ่นที่ 4
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ นำโดย นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร" รุ่นที่ 4 เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลทาง บัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
t20160504120839_335756.jpg
t20160504120839_335757.jpg
t20160504120847_335759.jpg
t20160504120848_335760.jpg
t20160504120858_335762.jpg
t20160504120858_335763.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888