หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางสาวจิตกมล ส่องแจ้ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด เพื่อให้คำแนะนำอันเป็น ประโยชน์ต่อการบริหารงานแก่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
t20160504120252_335725.jpg
t20160504120253_335726.jpg
t20160504120300_335728.jpg
t20160504120300_335729.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888