หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.6 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลงานตามแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล ผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบ สหกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการ พืชเศรษฐกิจของสหกรณ์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน การเงินการบัญชี และโครงการการพัฒนาสหกรณ์ที่มอบหมายให้ผู้สอบบัญชี ภาคเอกชน โดยการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการอบรมจากสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด กำแพงเพชร ตาก และนครสวรรค์ จำนวน 51 แห่ง ในเดือนเมษายน 2559 การติดตามประเมินผลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้ที่ผ่านการอบรม รวมทั้ง รับทราบปัญหาอุปสรรคต่อการนำความรู้ไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้ จากการติดตามประเมินผล ครั้งนี้ สตท.6 จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาโครงการ ฝึกอบรมในโอกาสต่อไป ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของ ผู้เข้าอบรมมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและการพัฒนางานสหกรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
t20160504115243_335694.jpg
t20160504115244_335695.jpg
t20160504115251_335697.jpg
t20160504115252_335698.jpg
t20160504115301_335700.jpg
t20160504115302_335701.jpg
t20160504115312_335703.jpg
t20160504115313_335704.jpg
t20160504115325_335706.jpg
t20160504115326_335707.jpg
t20160504115336_335709.jpg
t20160504115337_335710.jpg
t20160504115344_335712.jpg
t20160504115345_335713.jpg
t20160504115351_335715.jpg
t20160504115352_335716.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888