หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำ Quality Coop การUpgrade โปรแกรมสินค้า และกระบวนการ Cleansing data
เมื่อวันที่ 21 – 29 เมษายน 2559 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นำโดย นายปราถนา เสวยสุข หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศพร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำ Quality Coop การ Upgrade โปรแกรมสินค้า และกระบวนการ Cleansing data สำหรับ สหกรณ์เป้าหมายในปีงบประมาณ 2559 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ที่ได้วางแผนการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2559 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและให้ได้ผลสัมฤทธิ์ เชิงปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในเขตพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์มุกดาหาร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กาฬสินธุ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อุบลราชธานี
t20160503150932_335632.jpg
t20160503150933_335633.jpg
t20160503150930_335635.jpg
t20160503150931_335636.jpg
t20160503150929_335638.jpg
t20160503150928_335639.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888