หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุบลราชธานี ร่วมจัดงานคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี นำโดย นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมด้วย นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อให้ บริการทางวิชาการด้านการบัญชีแก่เกษตรกร โดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชม การจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี และมอบเกียรติบัตร ให้กับเกษตรกรที่เป็นครูบัญชี ระดับอำเภอ จำนวน 4 ราย ที่สามารถบันทึกบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุน อาชีพเป็นปัจจุบัน และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้กับเกษตรกรรายอื่น และได้จัดกิจกรรมเพื่อสอนแนะการบันทึกบัญชีต้นกล้าให้กับนักเรียนที่มาร่วมงาน เพื่อผลักดันเยาวชนให้รู้จักการออม โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการจดบันทึก บัญชี โดยมีเกษตรกรจากอำเภอทุ่งศรีอุดมและอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอ ทุ่งศรีอุดม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
t20160503143552_335569.jpg
t20160503143553_335570.jpg
t20160503143550_335572.jpg
t20160503143551_335573.jpg
t20160503143548_335575.jpg
t20160503143547_335576.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888