หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ชัยนาท ร่วมจัดคลินิกบัญชี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ทีปังกรรัศมีโชติ โดยมี นางนฤมล พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมงาน โดยมี นายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 1,200 คน ณ โรงเรียนวัดสิงห์ ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท นำโดย นางอนุตรา แย้มกลิ่นพุฒ หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้าง ในสังกัด เข้าร่วมจัดคลินิกบัญชี ให้ความรู้ด้านการบันทึกบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และ บัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมีนายเฉลียว น้อยแสง ครูบัญชีอาสาดีเด่น เป็นวิทยากรฝึกสอนและ สาธิตวิธีทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อใช้ในการเกษตร พร้อมทั้งมีกิจกรรมร่วมสนุกถาม- ตอบปัญหาทางบัญชี โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
t20160502161904_335413.jpg
t20160502161906_335414.jpg
t20160502161859_335416.jpg
t20160502161900_335417.jpg
t20160502161855_335419.jpg
t20160502161856_335420.jpg
t20160502161853_335422.jpg
t20160502161853_335423.jpg
t20160502161849_335425.jpg
t20160502161850_335426.jpg
t20160502161847_335428.jpg
t20160502161846_335429.jpg
t20160502161837_335431.jpg
t20160502161838_335432.jpg
t20160502161835_335434.jpg
t20160502161834_335435.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888