หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.กาญจนบุรี บูรณาการงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี นำโดย นางรุ่งโรจน์ เจิมจรุง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาค เกษตรของอำเภอบ่อพลอย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสร้างการรับรู้ พร้อมทั้งรับทราบปัญหา ความต้องการของเกษตรกร โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้อำเภอ บ่อพลอย ในโอกาสนี้ ได้ติดตามงานฐานเรียนรู้ด้านบัญชี ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 โดยมีครูบัญชี ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นวิทยากรสอนแนะนำ เรื่องบัญชีในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ทั้งนี้ อำเภอบ่อพลอยเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ ทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี มีสมาชิกจำนวน 30 ราย โดยสมาชิกทั้งหมด สามารถ จัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ (มันสำปะหลัง) ได้ ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์กาญจนบุรี ได้เข้าไปติดตามให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ
t20160429111326_334699.jpg
t20160429111331_334700.jpg
t20160429111334_334702.jpg
t20160429111335_334703.jpg
t20160429111342_334705.jpg
t20160429111343_334706.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888