หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครนายก จัดอบรม หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย
เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางสาวนิภา แจงทนงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครนายก พร้อมด้วยนางละม่อม ยุบลเพ็ชร ครูบัญชีประจำศูนย์การ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำอำเภอปากพลี และนางวรรณา ศิริประภาษมงคล ครูบัญชีประจำศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำอำเภอองครักษ์ ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้การจัดทำบัญชี หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ใน โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 1) เพื่อ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งส ร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว โดยการใช้บัญชี รับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา โดยมีเกษตรกร จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี และศูนย์ การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
t20160428125610_334637.jpg
t20160428125611_334638.jpg
t20160428125618_334640.jpg
t20160428125619_334641.jpg
t20160428125627_334643.jpg
t20160428125628_334644.jpg
t20160428125637_334646.jpg
t20160428125638_334647.jpg
t20160428125645_334649.jpg
t20160428125646_334650.jpg
t20160428125700_334652.jpg
t20160428125701_334653.jpg
t20160428125709_334655.jpg
t20160428125710_334656.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888